کتاب نقشه کار های عملی تراشکاری درجه 2

کتاب نقشه کار های عملی تراشکاری درجه 2 

این کتاب بصورت نشر الکترونیک جهت استفاده در موبایل ، تبلت و رایانه می باشد ،در این کتاب تعداد 14 نقشه کار ارائه شده است و هر کارآموز ضمن تراشکاری قطعه کار ، بایستی موارد زیر را در دفتری که کنار آن قرار می گیرد ، انجام دهد :
1- ترسیم نقشه کار توسط کارآموز
2- تهیه لیست ابزار و تجهیزاتی که کارآموز بایستی با توجه به نقشه کار آن را تهیه کند .
3- انجام محاسبات لازم نقشه کار توسط کارآموز ( تعداد دور ، سرعت برش ، محاسبات حدیده و قلاویز ، مخروط ها ، پیچ و مهره ها ، آج زنی .. )
4- نوشتن گزارش کارجامع از مراحل انجام کار
و در پایان کار ، مربی بایستی مراحل بالا را بررسی و راهنمایی های لازم را به کار آموز ارائه داده و جدول ارزشیابی نهایی را برای او پر کرده و نمره نهایی را اعلام نماید .
این نکته قابل ذکر است که قطعات طراحی شده قطعاتی هستند که در پایان هر توانایی و پس از تمرینات متعدد روی قطعات گذشته و مقدماتی به کارآموز داده خواهد شد . مثلاً قطعاتی که دارای مخروط یا پیچ هستند ، قبلاً روی قطعات تمرینی این مباحث تمرین می شود و بعد قطعه اصلی در اختیار او قرار داده می شود . یکی دیگر از حسن های این کتاب و دفتر کارآموز این است که کارآموز در تمامی نکات آموزشی سنجیده می شود ، مانند : نقشه کشی و نقشه خوانی ، انجام محاسبات لازم برای هر قطعه ، انتخاب نوع ابزار و وسیله اندازه گیری با توجه به نقشه کار ، آشنا شدن با نحوه گزارش نویسی برای ارائه به مافوق در آینده و خود ارزیابی قبل از تصحیح مربی با توجه به جدول ارزشیابی هر قطعه .

 

forward11

 

علاقه مندان این کتاب می توانند با مراجعه به سایت www.ketabrah.ir در فهرست موضوعی کتاب ها ، کتاب های فنی و حرفه ای ، فنی و مهندسی و یا از طریق نرم افزار ketabrah در موبایل های اندروید کتاب را خریداری نمایند .

یک نظر بگذارید

بایگانی
تغییر زبان سایت به 36 زبان
آمار سایت تخصصی ماشین ابزار
دسته‌ها